PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd in de Arbowet geïntroduceerd in 2007. Onder het begrip vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. Veiligheidscentrum biedt een drietal opleidingen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, namelijk coach fysieke arbeidsbelasting & ergonomie, training & workshop veerkracht en veerkracht op zich zelf.

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

Coach fysieke arbeidsbelasting & ergonomie

Na het volgen van de cursus fysieke arbeidsbelasting en ergonomie heeft u of uw medewerker een goede basiskennis voor het herkennen van knelpunten met betrekking tot fysieke belasting op de werkplek. Het voordeel van een coach fysieke arbeidsbelasting en ergonomie in uw onderneming is de directe beschikbaarheid bij fysieke klachten van medewerkers. U of uw medewerker kan een eerste basisanalyse doorvoeren en aanbevelingen geven met betrekking tot verbeterpunten over werkplek ergonomie. Hierdoor worden de kosten voor externe professionals beperkt. Een coach fysieke arbeidsbelasting en ergonomie is een klankbord voor overige medewerkers met betrekking tot fysieke overbelasting.

Bekijk deze opleiding

Training & workshop Veerkracht

De workshop Veerkracht is een kennismaking met Veerkracht Tools. De volledige training beslaat drie aaneengesloten dagen en een borgingsdag na ongeveer 4 tot 6 weken. De training wordt op maat gemaakt, gericht op de werkpraktijk. Hiervoor loopt één van onze mensen een dag mee met een medewerker om een beeld te vormen bij de omgeving en werkzaamheden. Speciaal voor management is er de ‘Train de Trainer Veerkracht’. Deze training is naast de individuele trainingsdoelen ook gericht op het verder vormen en managen van veerkracht in een organisatie. Een aanvullende verdieping zorgt ervoor dat binnen de hogere organisatie lagen, middels de gewenste methodiek en vorm, de borging van Veerkracht gerealiseerd kan worden.

Bekijk deze opleiding

Veerkracht

Wie het beste uit zichzelf wil halen, moet fris in zijn hoofd zijn. Daarvoor is fysieke, morele en vooral veel mentale kracht vereist, want iedereen maakt in zijn werk soms emotionele dingen mee. In ons programma Veerkracht geven we de deelnemers inzicht in hun innerlijke proces, verhogen we hun belastbaarheid en geven we gerichte beleidsadviezen voor de inrichting van uw organisatie. Daarmee brengen we individuele medewerkers én de organisatie als geheel in hun ideale prestatietoestand om zo tot duurzame, respectvolle en prettige arbeidsomstandigheden te komen. Vermindering, voorkomen of beperken van ziekteverzuim, veiligheidsincidenten en psychosociale problemen en klachten is hier een mooi gevolg van.

Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!