DIVERSEN

Wij als Veiligheidscentrum Limburg bieden diverse opleidingen aan op het gebied van Crew Resource Management (CRM), risicomanagement,veiligheidskundige en vertrouwenspersoon.

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

Crew Resource Management (CRM)

CRM is een management systeem dat optimaal gebruik maakt van alle beschikbare bronnen, materiaal, procedures en mensen om veiligheid te bevorderen en efficiëntie te verhogen. CRM voorziet in communicatierichtlijnen, bewustmaking van de situatie, probleem oplossing en teamwork.

Bekijk deze opleiding

ISO & VCA

Maakt u reeds gebruik van een management systeem of bent u van plan dit te willen regelen dat zijn er een aantal mogelijkheden. Als organisatie kan u zich VCA en/of ISO laten certificeren of kiezen uit nog een ander management systeem. Onze veiligheidskundige kan u ondersteunen in de voorbereiding naar het te behalen certificaat.

Bekijk deze opleiding

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Bekijk deze opleiding

Risicomanagement

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren.

Bekijk deze opleiding

Veiligheidskundige

Bij de coördinatie van complexe of grote projecten of het beantwoorden van complexe vraagstukken rondom veiligheid spelen veiligheidskundigen een belangrijke rol. Veiligheidscentrum Limburg beschikt over veiligheidsdeskundigen die thuis zijn in de veiligheid en weten precies hoe te handelen volgens de Arbeidsomstandighedenwet.
Bekijk deze opleiding

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn binnen uw onderneming.
Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!