CRISISMANAGEMENT

Crisismanagement is de systematische poging om organisatorische een crisis te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. In veel organisaties is het hebben van een crisismanagement (BHV) organisatie verplicht, maar soms ook een ondergeschoven kindje. Risico’s worden soms voor lief genomen of de investering wordt te zwaar gezien op de mogelijke kans dat er een noodsituatie of crisis zich voordoet. Met de wet veiligheidsregio zijn risico organisaties verplicht gesteld tot het voeren van een goed en doordacht veiligheidsbeleid wat zich vertaald in een noodplan waarin alle procedures, risico’s en acties beschreven zijn. Zeker met het oog op risico’s voor eigen personeel en de omgeving zijn gemeentes steeds meer gespitst op controle en borging van veiligheid. De komende jaren zal dit naar verwachting alleen maar toenemen. Veiligheidscentrum Limburg biedt diverse opleidingen op het gebied van crisismanagement.

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

Oriëntatiedag Crisiscoördinator CM/Repressie

De Crisiscoördinator CM/Repressie is zoals de naam het al zegt de functionaris die getraind is om als regisseur, procesbewaker en specialist op te treden als er zich een nood- of crisissituatie zich voordoet.

Bekijk deze opleiding

Oriëntatie Crisiscoördinator

Onze training crisiscoördinator Repressie en CM is geschikt voor functionarissen van organisaties uit alle sectoren waarin veiligheid –in de breedst mogelijke zin- een aandachtspunt is. Zij hebben er groot belang bij om de juiste mensen te selecteren voor hun crisismanagement (BHV) organisatie.

Bekijk deze opleiding

Opleiding Crisiscoördinator CMT

De crisiscoördinator CMT is de strategisch specialist op het gebied van crisismanagement en focust zich op het managen van de crisis in het effectgebied. Hij adviseert het CMT en fungeert als schakel tussen het effectgebied en het brongebied.

Bekijk deze opleiding

Opleiding Crisiscoördinator Repressie

Deze training is geschikt voor functionarissen van organisaties waarin veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Zij hebben er groot belang bij om de juiste mensen te selecteren voor hun crisismanagement (BHV) organisatie.

Bekijk deze opleiding

Crisismanagement Beginner

De opleidingen Training Crisismanagement voor Beginners leert je om te gaan met diverse facetten die tijdens een crisis/ of noodsituatie kunnen voor doen. De eerste stap naar een goed voorbereid, professioneel Crisis Management Team begint bij Veiligheidscentrum Limburg!

Bekijk deze opleiding

Crisismanagement Basis

Nu de rollen en taken van uw CM bekend zijn, kunnen we gaan werken aan de vaardigheden van de leden. Denk daarbij aan het omgaan met risico’s, dilemma’s tijdens een crisis en ‘what if-scenario’s’. De tweede stap naar een goed voorbereid, professioneel Crisis Management Team!

Bekijk deze opleiding

Crisismanagement Gevorderd

n de crisismanagement training voor gevorderde is het tijd om de veerkracht van de leden te vergroten. Daarnaast richten we ons op de nazorgfase bij een crisis en de rol van het CM hierin.  De derde stap naar een goed voorbereid, professioneel Crisis Management Team!

Bekijk deze opleiding

Crisismanagement Expert

Nu uw CM zijn veerkracht heeft vergroot, kunnen we ons maximaal focussen op de nazorg en de evaluaties. Deze onderwerpen komen aan bod in de CM Performance Training: Expert. De vierde en laatste stap naar een goed voorbereid, professioneel Crisis Management Team!

Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!