CODE 95

Zoals u wellicht al weet moeten alle beroepschauffeurs voor vrachtwagen en bus mee doen aan de verplichte nascholing om hun vakbekwaamheid geldig te houden. Voor buschauffeurs geldt dat ze hun verplichte nascholing moeten hebben gevolgd voor september 2015 en voor vrachtwagenchauffeurs voor september 2016.

Als het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen, heeft dit als gevolg dat zijn code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft én hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal 1 dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. De overige 4 dagen kunnen volstaan met een theoretische cursusdag.

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

ADR Basis

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het basis certificaat. Dit examen toetst je kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bekijk deze opleiding

ADR Basis + Tank

De Europese overeenkomst schrijft voor dat een chauffeur die gevaarlijke stoffen in een specifiek voertuig vervoert naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus moet volgen.

Bekijk deze opleiding

ADR Herhaling

Voordat de 5 jaar om zijn zult u een herhalingscursus volgen om het certificaat te behouden. Dit examen toetst je kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bekijk deze opleiding

ADR + Tank Herhaling

De Europese overeenkomst schrijft voor dat een chauffeur die gevaarlijke stoffen in een specifiek voertuig vervoert naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus moet volgen.

Bekijk deze opleiding

Autolaadkraan Basis

Na deze opleiding weet u hoe u moet hijsen zonder gevaar voor omstanders, milieu verantwoordelijk en kunt u veilig laden en lossen. U kunt de kraan inspecteren en hebt u verdiept in de Arbo-wet.

Bekijk deze opleiding

Chauffeur Afvaltransport

De opleiding is bedoeld voor begeleiders van voertuigen die huishoudelijk gevaarlijk afval inzamelen met een geldig ADR-certificaat die de aantekening Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval willen behalen.

Bekijk deze opleiding

Chauffeur Distributievervoer

De opleiding Chauffeur Distributievervoer is gericht op het (om)scholen van chauffeurs tot chauffeurs Distributievervoer. Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken.

Bekijk deze opleiding

Chauffeur Lange & Zware voertuigen

Chauffeurs die met lange en zware voertuigen willen rijden zijn verplicht om een LZV certificaat te halen als ze in Nederland de weg willen op gaan.

Bekijk deze opleiding

Code 95 vrachtwagen/bus nascholing

Alle buschauffeurs zijn verplicht nascholing te volgen om hun vakbekwaamheid te verlengen en te verbeteren. Het vakbekwaamheid heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Bekijk deze opleiding

Communicatieve sociale vaardigheden

De chauffeur is het visitekaartje van u organisatie. Deze training leert de chauffeur om onder verschillende omstandigheden op een professionele manier te communiceren.

Bekijk deze opleiding

Criminaliteitspreventie

Deelnemers worden zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. Ze krijgen inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit en weten welke invloed zij daar op kunnen uitoefenen.

Bekijk deze opleiding

Digitale Tachograaf

Het bijhouden van rij- en rusttijden is in Nederland verplicht en beoogt meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen transporteurs en betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

Bekijk deze opleiding

EHBO Code 95

De nascholing is speciaal ontwikkeld voor de beroepschauffeur om te voldoen aan code 95. De deelnemer leert levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een evacuatie.

Bekijk deze opleiding

Heftruck 1 dag

U kunt in het logistiek opleidingscentrum terecht voor een eendaagse heftruck opleiding voor gevorderden en een tweedaagse basiscursus vorkheftruck met slagingsgarantie!

Bekijk deze opleiding

Heftruck 2 dagen

U kunt in het logistiek opleidingscentrum terecht voor een eendaagse heftruck opleiding voor gevorderden en een tweedaagse basiscursus vorkheftruck met slagingsgarantie!

Bekijk deze opleiding

Heftruck VCA SOG 1 dag

Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die het heftruck certificaat nodig hebben voor het werken met een heftruck op een (petro)chemisch bedrijfsterrein) aan installaties, werkplaatsen of laboratoria.

Bekijk deze opleiding

Heftruck VCA SOG 2 dagen

Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die het heftruck certificaat nodig hebben voor het werken met een heftruck op een (petro)chemisch bedrijfsterrein) aan installaties, werkplaatsen of laboratoria.

Bekijk deze opleiding

Het Nieuwe Rijden

De principes van Het Nieuwe Rijden (HNR) met vrachtwagen worden tijdens de theorie toegelicht, waarna men  een rit maakt op de openbare weg met de nieuwe rijstijl volgens Het Nieuwe Rijden met de vrachtwagen.

Bekijk deze opleiding

Lading Zekeren

Deze opleiding traint chauffeurs en medewerkers om een veilig transport te kunnen uitvoeren met de ter beschikking staande hulpmiddelen in overeenstemming met de nationale en internationale regels.

Bekijk deze opleiding

Reachtruck Basis

De training is geschikt voor medewerkers die een truck moeten besturen en nog niet over een bewijs beschikken dat zij voldoende instructie hebben gevolgd, maar wel rijervaring hebben.

Bekijk deze opleiding

Reachtruck Herhaling

De deelnemer leert zowel in de theorie als in de praktijk een heftruck / reachtruck te bedienen, veiligheidscontroles uit te voeren en kan op een verantwoorde en efficiënte manier lading verplaatsen.

Bekijk deze opleiding

Rijoptimalisatie

Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten en rekening houden met fouten van anderen en de invloed van het weggedrag bij verschillende weersomstandigheden.

Bekijk deze opleiding

Stil Laden & Lossen

De training is bedoeld voor beroepschauffeurs, medewerkers en loods- en winkelpersoneel die regelmatig ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat laad- en los handelingen verrichten.

Bekijk deze opleiding

Veilig Werken Langs De Weg

De opleiding is geschikt voor wegenbouwers, chauffeurs, medewerkers van groenvoorziening bedrijven, stratenmakers, die te maken krijgen met het werken aan de weg.

Bekijk deze opleiding

Vorkheftruck Basis

De opleiding is geschikt voor vrachtwagenchauffeurs die in de praktijk incidenteel te maken hebben met de heftruck en hier weinig tot geen ervaring in hebben. Deze taakgerichte training maakt van de gemiddelde vrachtwagenchauffeur vakmensen, zodat zij nog beter kunnen functioneren in hun werk.

Bekijk deze opleiding

Vorkheftruck Herhaling

De opleiding is geschikt voor vrachtwagenchauffeurs die in de praktijk incidenteel te maken hebben met de heftruck en hier weinig tot geen ervaring in hebben. Deze taakgerichte training maakt van de gemiddelde vrachtwagenchauffeur vakmensen, zodat zij nog beter kunnen functioneren in hun werk.

Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!