BHV / EHBO

Veiligheidscentrum Limburg kan u helpen, ongeacht de grootte van uw organisatie of bedrijf, een BHV-organisatie op te zetten en de vereiste en bijbehorende opleidingen te verzorgen. De wet schrijft voor dat ieder bedrijf, hoe groot ook, BHV-ers moet hebben. Deze BHV-ers weten hoe ze moeten reageren bij noodgevallen en bedrijfsongelukken. De inhoud van zowel de (basis)opleidingen als de herhalingsopleidingen zijn afgestemd op die bedrijfsspecifieke situaties en omstandigheden zoals die zich in uw bedrijf of organisatie kunnen voordoen.

Naast de BHV-trainingen biedt Veiligheidscentrum Limburg ook diverse EHBO-trainingen. De afkorting EHBO staat voor eerste hulp bij ongelukken. Met EHBO probeer je om verdere lichamelijke schade aan het slachtoffer te voorkomen totdat hij/zij in handen is van deskundige hulp. Bij kleine ongelukken is meestal geen professionele hulp nodig. U kunt diverse EHBO-training volgen bij Veiligheidscentrum Limburg

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

E-Learning Basis

De opleiding is samengesteld uit een theoretisch E-learning programma voor thuis met theorie-examen en een praktijkexamen. Middels deze E-Learning methode rondt u het het programma af binnen één halve werkdag.

Bekijk deze opleiding

E-Learning BHV Herhaling

De opleiding is samengesteld uit een theoretisch E-learning programma voor thuis met theorie-examen en een praktijkexamen. Middels deze E-Learning methode rondt u het het programma af binnen één halve werkdag.

Bekijk deze opleiding

BHV Basis

Wij helpen u, ongeacht de grootte van uw organisatie of bedrijf, een BHV-organisatie op te zetten en de vereiste en bijbehorende opleidingen te verzorgen.

Bekijk deze opleiding

BHV Herhaling

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de BHV-ers die het bedrijf zo veilig maken zijn opgeleid? Dan is het tijd voor die altijd leuke en leerzame BHV-herhalingstraining.

Bekijk deze opleiding

BHV Ploegleider

De ploegleider beheert en controleert de middelen en vaardigheden van zijn ploeg. Zijn ware functie komt bij een calamiteit echt naar voren.

Bekijk deze opleiding

BHV Ploegleider Herhaling

De ploegleider beheert en controleert de middelen en vaardigheden van zijn ploeg. Zijn ware functie komt bij calamiteiten echt naar voren.

Bekijk deze opleiding

Coördinator / Hoofd BHV

De coördinator/hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, zorgt voor opleidingen en communiceert met  de professionele hulpverleningsdiensten.

Bekijk deze opleiding

Coördinator / Hoofd BHV Herhaling

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de coördinator/hoofd BHV-er die het bedrijf zo veilig maakt is opgeleid?

Bekijk deze opleiding

EHBO Basis

De eerstehulpverlener heeft de taak om hulp te verlenen aan slachtoffers om zo te voorkomen dat de stoornis of het letsel van het slachtoffer verergert.

Bekijk deze opleiding

EHBO Herhaling

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de EHBO’er die de omgeving zo veilig maakt is opgeleid? Dan is het tijd voor de EHBO-herhalingsopleiding.

Bekijk deze opleiding

EHBO Code 95

De nascholing bij Veiligheidscentrum Limburg is speciaal ontwikkeld voor de vrachtwagenchauffeur of buschauffeur om te voldoen aan de code 95.

Bekijk deze opleiding

Kinder EHBO

Wij weten dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Hulp is dan in sommige gevallen noodzakelijk. In de cursus komen algemene en op kinderen geriche ongevallen aan bod.

Bekijk deze opleiding

AED & Reanimatie

Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal.

Bekijk deze opleiding

Adembescherming

Dit is een opleiding voor bedrijfs- hulpverleners met een gidsfunctie voor de brandweer en/of reddingsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is.

Bekijk deze opleiding

Beheerder BBMI

Help! Het brandalarm gaat af! Een valse melding? Of toch echt? En waar komt die melding dan vandaan? En hoe weet u zeker dat de brandmeldinstallatie nog werkt? Toch wel belangrijk om te weten! Dit leert u allemaal tijdens de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie (afgekort BBMI).

Bekijk deze opleiding

Gevaarlijke Stoffen

In verschillende bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer en voor de omgeving. Ook de bedrijfshulpverleners zullen moeten weten hoe zij moeten handelen als er een ongeval gebeurt waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Bekijk deze opleiding

Kleine blusmiddelen

Weet u welke handelingen u moet uitvoeren bij een beginnende brand? In de praktijk is namelijk gebleken dat veertig procent van de beginnende branden met kleine blustoestellen kan worden geblust. Deze cursus is bedoeld om een beginnende brand met kleine blustoestellen te blussen of te controleren.

Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!