ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is een natuurlijk product. Overal kan asbest in zitten en dat kan risico’s opleveren voor de gezondheid van uw medewerkers. Iedereen die beroepshalve met asbest in aanraking kan komen moet het materiaal in ieder geval kunnen herkennen om afdoende beschermende maatregelen te nemen. Veiligheidscentrum Limburg biedt diverse opleidingen betreft asbest.

Wilt u zich inschrijven voor openbare cursusdata?
Neemt u dan een kijkje in onze online cursuskalender of neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer (0031) 45 524 8280.

Asbestherkenning

Komt u mogelijk in aanraking met asbest? In deze training leert u hoe u een groot aantal asbesthoudende en asbestverdachte materialen kunt herkennen. Om de kwaliteit van de asbestopleidingen te waarborgen, werkt Veiligheidscentrum Limburg samen met Search opleidingen.

Bekijk deze opleiding

Asbestdeskundige

De overheid eist dat er toezicht is op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder het werk goed te kunnen uitvoeren, is het examen voor Asbestdeskundige ontwikkeld. De training Asbestdeskundige kan worden afgesloten met een examen.

Bekijk deze opleiding

Deskundig Asbestverwijderaar

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. De regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

Bekijk deze opleiding

Voorbereidingstraining DTA-Examen

De voorbereidingstraining examen DTA is gericht op het opfrissen en aanvullen van kennis en vaardigheden die de DTA’er nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De training DTA wordt afgerond met een landelijk erkend examen.

Bekijk deze opleiding
TERUG NAAR ALLE OPLEIDINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!