BHV Escape room bij Veiligheidscentrum Limburg

Wij beschikken sinds kort over een escape room! De escape room is een spannend interactief spel waarin de deelnemers door middel van opdrachten en puzzels binnen een uur een bom moeten weten te stoppen die in een van de kelders is geplaatst. Om de escape room tot een goed einde te brengen zijn zowel kennis, kunde als overige competenties nodig waarover een BHV’er dient te beschikken.

De escape room kan worden gebruikt als eindopdracht bij het ervarend leren maar kan ook als losse activiteit worden geboekt.

Goede samenwerking is van levensbelang
Naast de theoretische kennis en praktische ervaring is een goede samenwerking van groot belang binnen uw BHV team. Met name bij calamiteiten waarbij de inzet van meerdere BHV’ers noodzakelijk is kunnen slechte samenwerking en communicatie tot ongewenste situaties leiden. Dit terwijl een  goed functionerend BHV team waarbij de BHV’ers op elkaar ingespeeld zijn snel en adequaat hulp kan bieden bij een calamiteit.

Om de samenwerking binnen uw BHV team te verbeteren bied Veiligheidscentrum Limburg teambuilding aan die gericht is op BHV. Afhankelijk van uw wensen kan dit een algemene teambuilding zijn waarbij goede samenwerking, communicatie en het herkennen en gebruiken van elkaars kwaliteiten aan bod komen. Daarnaast kan de teambuilding ook worden gebruikt om te werken aan specifieke problemen binnen uw BHV team.

Ervarend leren
Voor de teambuilding maakt Veiligheidscentrum Limburg gebruik van de methodiek ervarend leren. Binnen deze methodiek worden deelnemers doormiddel van spel uitgedaagd om als team opdrachten op te lossen. Deze opdrachten hebben direct of indirect iets te maken met de competenties die een BHV’er moet bezitten. Na het uitvoeren van de opdracht vind een evaluatie plaats waarin de deelnemers reflecteren op hun gedrag en rol binnen het team. Tijdens een volgende opdracht kunnen de deelnemers de inzichten uit deze reflectie gebruiken om als team tot een beter resultaat te komen.

Het doel van teambuilding
Het doel van teambuilding kan sterk verschillen. Behalve dat teambuilding kan worden gebruikt om de algehele samenwerking binnen een team te verbeteren kan er ook gericht gewerkt worden aan problemen die binnen een team spelen. Natuurlijk kan teambuilding ook gebruikt worden om de sfeer binnen een team te versterken of BHV’ers een leuke dag te bezorgen als waardering voor de extra taken die ze binnen uw organisatie uitvoeren. Afhankelijk van uw wensen kan Veiligheidscentrum Limburg de activiteiten aanpassen zodat er een juiste balans is tussen leren en plezier hebben. Zo kan teambuilding ook een teamuitje zijn waarbij de deelnemers ook nog iets opsteken.

Wilt u meer informatie betreft de escape room? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via opleiding@veiligheidscentrumlimburg.nl of bel ons op (0031) 45 524 82 80.

By |2017-12-22T12:12:10+00:00december 9th, 2017|Categories: algemeen|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment